Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS :

Nama Dosen NIK Prodi E-mail
Dr. Nur Efendi, M. Pd. 0720057602 Pend. IPA
Fitria Eka Wulandari, S. Si, M. Pd. 0712078302 Pend. IPA
Septi Budi Sartika, M. Pd. 0709098502 Pend. IPA
Noly Shofiyah, M. Pd, M. Sc. 0726038603 Pend. IPA
RiaWulandari, M. Pd. 0716048503 Pend. IPA
Arini Siti Wahyuningsih, M. Pd, M. Sc. 0702088803 Pend. IPA

 

Data dosen tetap yang bidang keahliannya di luar bidang PS:

Nama Dosen NIK Prodi E-mail
Jamilatur Rokhmah, M. Si. 0728098504 Pend. IPA
Vidya Mandarani, S. S, M. Hum. 0712108403 Pend. IPA
Wiwik Sulistiyowati, S. T, M. T. 1016088202 Pend. IPA
Yanik Purwati, M.Keb 0723127902 Pend. IPA
Ida Rindaningsih, M. Pd 0716047705 Pend. IPA
Evi Destiana, S. Sn, M. Pd 0707128004 Pend. IPA
Mohammad Faizal Amir, M. Pd 0717098902 Pend. IPA
Ir. Dr. Sutarman, M. P 0705016306 Pend. IPA
Fitria Nur Hasanah, M. Pd 0723098702 Pend. IPA
Joko Susilo, M. Hum 0706078503 Pend. IPA
MuchlasinAmrullah, S. Ud, M. PdI 0721048703 Pend. IPA
Emi RosnaWati, M. H 0710076902 Pend. IPA
Titin EkaNuriyanah, S. Si.T, M. Kes 0725058502 Pend. IPA